Na tepelné pohodě záleží

Prostředí ve kterém žijeme a pracujeme ovlivňuje přímo náš tělesný a duševní stav.

Rádi vám ji pomůžeme dosáhnout.
Produkty

O společnosti JOS

Rodinná firma s 20 lety zkušeností

Dynamická firma

Společnost JOS je malou dynamicky se rozvíjející společností rodinného typu

20 rokov na trhu

Od svého vzniku v roce 2000 se zaměřovala na stavební práce a autodopravu. V roce 2012 byla přijata nová legislativa v Evropském parlamentu v oblasti energetické náročnosti budov, která nasměrovala vývoj ve stavebnictví k cíli budování pasivních objektů po roce 2020.

Tomuto směru se přizpůsobila i společnost JOS a začala se orientovat na vývoj energeticky účinných tepelných systémů vhodných pro použití v pasivních objektech. Výsledkem dlouhodobého vývoje byl vznik WH vodních infrazářičů fókusového typu. Tento tepelný systém byl projektován s cílem poskytnout zákazníkovi celoroční tepelný komfort a vysokou energetickou účinnost při zachování cenové dostupnosti pro širokou veřejnost.

Pomůžeme vám dosáhnout
tepelnou pohodu

Máme za sebou 20 let zkušeností v stavebních sektoru a v oblasti energetické náročnosti budov

Poradenství

Poradenství v oblasti tvorby koncepce energetiky pasivních budov

Podpora a servis

Při instalaci poskytneme plnou technickou kontrolu. Záruční a pozáruční servis je pro nás samozřejmostí.

Dodávka jednotného tepelného systému

Pro sálavé vytápění a chlazení budov-vodní infrazářiče fókusového typu WH. Realizační práce při WH systému jsou totožné s prací na tepelném systému s deskovými nebo žebříkovými radiátory, využívají tytéž potrubní rozvody, rozdělovače a spojovací materiály. Tyto práce mohou být prováděny lokálními instalatéry s naší technickou podporou.

Projekční práce

Projekční práce v oblasti tepelných soustav a tepelných zdrojů. Technicky jednoduchý tepelný systém pro nové i stávající budovy umožňuje využívat lokálních projektantů s naší technickou podporou na dodávku projektů podle potřeb investora. Změna stávajícího projektu s deskovými radiátory je velmi rychlá a nevyžaduje koncepční změny tras, potrubí, rozdělovačů a jedná se o záměnu topných těles za WH tělesa.
Produkty

1. Naše prostředí a výběr způsobu vytápění

Prostředí ve kterém žijeme a pracujeme ovlivňuje náš tělesný a duševní stav. Tepelná pohoda v pracovním a rodinném prostředí je podstatnou podmínkou pro dosažení psychické a fyzické pohody člověka. Přímým prostředkem, který působí na nás v oblasti distribuce tepla je tepelná soustava. Proto je důležité věnovat pozornost správnému výběru tepelné soustavy při výstavbě nové budovy, nebo při rekonstrukci stávající budovy. V oblasti výstavby bytového fondu tepelná soustava bude působit nejen na nás, ale i na našich nejbližších děti a na rodiče. Proto je třeba vliv tepelné soustavy hodnotit i podle vlivu na všechny členy rodiny. V pracovním prostředí může být tepelná pohoda rozhodujícím prvkem pro komerční uplatnění budovy při nájmu prostor. Ovlivňuje dosahování pracovních výkonů zaměstnanců a jejich zdravotní stav.

Možnosti výběru tepelné soustavy

Výběr tepelné soustavy je možný podle fyzikálního principu distribuce tepla pro který jsou navrženy. Vybrat si můžeme ze dvou možností:

1.Distribúcia tepla prouděním.

2.Distribúcia tepla sáláním-elektromagnetickým vlněním v oblasti infračerveného spektra.

1.1. Distribuce tepla prouděním

Typickým představitelem pro tento způsob distribuce jsou deskové radiátory, fancoily a teplovzdušné vytápění pomocí vzduchotechnických jednotek. Fyzikální princip si můžeme popsat na deskovém radiátory. Radiátor předává teplo do svého okolí, které se váže na molekuly vzduchu. Ohřátý vzduch zvětšuje svůj měrný objem. Stává se tak lehčím, jako je chladnější vzduch v okolí a stoupá směrem ke stropu místnosti. Teplo předává do stropu místnosti. Po předání tepla vzduch zchladne a zmenší svůj objem a zvýší tím měrnou hmotnost. Gravitace země stahuje ochlazený a těžší vzduch k podlaze. Následně je ochlazený vzduch z podlahy vtahován do okolí konvektorové ploch deskového radiátoru, kde se ohřeje a začne stoupat ke stropu. Cyklus se opakuje pokud je deskový radiátor teplejší než své okolí.

Obrázek č.1 -deskový radiátor, fancoil, vyústky vzduchotechnického systému

Z uvedeného popisu funkčního principu vyplývají následující skutečnosti:

- Všechny tepelné systémy pracující na tomto principu budou dosahovat výrazný rozdíl teplot při vytápění mezi teplotou vzduchu pod stropem a nad podlahou-efekt pocitu studených nohou. Tento rozdíl se zvětšuje úměrně s rychlostí proudění vzduchu. Čím je rychlost proudění větší tím bude větší rozdíl teplot mezi podlahou a stropem. Důsledkem tohoto jevu je, že fancoily a horkovzdušný systém musí manipulovat vzduch a přesouvat teplejší z prostoru pod stropem k podlaze. Probíhá tak neustále proudění vzduchu i bez dodávky tepla z tepelného systému.

-Důsledkem zvýšené rychlosti proudění vzduchu je pocit diskomfortu pro člověka, víření prachu a bakterií v prostoru.

-Při chlazení nám chladné proudění může způsobit několik zdravotní problémy, spasmy svalů, nachlazení, záněty očí, bolesti hlavy a zdravotní postižení v oblasti dýchacích cest. Vážné zdravotní následky může mít pro malé děti, protože nemají vyvinuté termoregulační mechanismy a orgány.

-Fancoilové jednotky a teplovzdušné vytápění pomocí vzduchotechnických jednotek jsou příčinou vážných konfliktů na pracovištích, někdy tyto konflikty končí až fyzickým násilím. Lidé hledají alespoň částečnou ochranu před prouděním výrobou provizorních zábran jak je možné vidět na následujícím obrázku.

Obrázek č.2 Provizorní bariéra proti proudění vzduchu z fancoilových jednotky
Obrázek č.3 Důsledek chladného proudění-chřipka, záněty očí a dýchacích cest, počáteční stavy astmatu.

-Při výstavbě pasivních objektů hlavně při použití fancoilů a teplovzdušného vytápění a chlazení výrazným způsobem zhoršujeme energetickou bilanci objektu a významně zvyšujeme spotřebu primární energie. Při manipulaci se vzduchem spotřebujeme velký objem primární energie pro pohon elektromotorů ventilátorů.

-Fancoilové jednotky jakož i teplovzdušné systémy vyžadují kromě prvotní investice i významné provozní náklady na pravidelný roční servis jednotek. Celkové náklady na čištění a servis během životnosti jednotky mohou několikanásobně převýšit cenu investice. Tuto skutečnost si investor uvědomí v mnoha případech až po instalaci. Důsledkem tohoto zjištění bývají zanedbané tepelné systémy nevyhovují na provoz z pohledu hygieny, hluku a energetické účinnosti.

-Životnost fancoilových jednotek zpravidla bývá kratší než 15 let, sálavé systémy mají životnost na úrovni 50 let.

1.2. Distribúcia tepla sáláním-elektromagnetickým vlněním v oblasti infračerveného spektra.

Jsou známé dva konstrukční typy infrazářičů:

  • fókusové infrazářiče
  • plošné sálavé systémy

Fókusové infrazářiče 

Typickým představitelem infrazářičů fókusové typu jsou infrazářiče plynové, elektrické a WH vodní infrazářiče.

Obrázek č.4 plynový infrazářič, elektrický infrazářič, WH vodní infrazářič

Plošné sálavé systémy.

Typickými představiteli jsou infrazářiče s vodním výměníkem instalovaným na ploše. Do této skupiny patří i infrazářiče s elektrickým výměníkem tvořeným elektrickými fóliemi nebo kabely.

Obrázek č.5 Podlahový plošný systém s vodním výměníkem, stěnový plošný systém s vodním výměníkem, kovový závěsný panel s plošným vodním výměníkem, elektrický plošný systém.

Tepelné systémy využívající elektromagnetické vlnění si tento princip osvojili z přírodního prostředí. Život na zemi je závislý na slunci, což je největší zdroj elektromagnetického vlnění v naší soustavě. Vše živé na naší planetě se naučilo za roky evoluce využívat sálání slunce ve svůj prospěch. My lidé jsme si tento proces distribuce tepla natolik osvojili, že jsme sami sálavým zdrojem pro naše okolí. Jsme schopni vysál převážnou část tepla do svého okolí. Naše těla vnímají teplo, které na nás dopadá ve formě sálání jako velmi komfortní.Při sálání infrazářič produkuje-emituje elektromagnetické vlny, které procházejí vzduchem a po dopadu ohřívají všechny tuhé a tekuté látky na které dopadají ve svém okolí. Z uvedeného vyplývá, že sáláním se neohřívá vzduch ale okolní plochy, které mají vyšší teplotu než vzduch. Následně od nahřátých ploch se ohřívá vzduch. Člověk vnímá tepelnou pohodu jako vliv teploty okolních ploch a vzduchu.

Z uvedeného popisu funkčního principu vyplývají následující skutečnosti:

- Při vytápění se dosahují teplota ploch o 2 až 3 stupně vyšší než je teplota vzduchu. Stejný tepelný komfort pro člověka můžeme dosáhnout při nižší teplotě interiérového vzduchu a tím i snížit spotřebu tepla. Při chlazení se dosahují teplotu ploch o 2 až 3 stupně nižší než je teplota vzduchu. Stejný tepelný komfort pro člověka můžeme dosáhnout při vyšší teplotě interiérového vzduchu. V letním období dosahujeme komfortní chlazení bez šokujících rozdílů teplot exteriérového a interiérového vzduchu.

-Rozložení tepla v prostoru je rovnoměrné a komfortní, nevznikají rozdíly v oblasti nohou a hlavy.

-Žádné víření prachu a bakterií, žádné proudění vzduchu.

-Sálavé chlazení vnímáme jako velmi komfortní pro náš organismus. Nezpůsobuje nám žádné fyzické problémy a i při menších výkonech ho považujeme za dostatečné.

-Sálavé systémy zlepšují energetickou bilanci při hodnocení energetické náročnosti budov, šetří primární energii a umožňují využívat obnovitelné zdroje energie.

Více o sálavých tepelných systémech se dozvíte v samostatné části-Sálavé tepelné systémy pro pasivní budovy.

 

Více o sálavých tepelných systémech se dozvíte v dokumentu

Kontaktujte nás

Jsme malá dynamicky se rozvíjející společnost rodinného typu. Nabízíme poradenství v oblasti energetiky pasivních domů, projekčné práce tepelných soustav a dodáváme tepelný systém pro sálavé vytápění a chlazení budov.
Produkty
Július Černička -JOS
Námestie 1 mája 812/55
922 05 Chtelnica
Slovensko

IČO: 37470191
IČ DPH: SK1020325548
homeapartmentpencilcogenvelopecartphone-handset