Investiční náklady

Grafické srovnání měrných investičních nákladů na sálavý tepelný systém

WH tělesa jsou cenově nejdostupnějším sálavým tepelným systémem. Díky své konstrukci jsou využitelné nejen v novostavbách, ale i při rekonstrukci stávajících budov. Jsou nákladově optimálním řešením vhodným pro komerční aplikace, jakož i projekty dotované z fondů EU. WH infrazářiče jsou dodávkou funkčního odzkoušeného produktu s konečnou cenou investice. Ve srovnání se sálavými systémy budovanými mokrým způsobem nevyžaduje následné skryté náklady na stavební práce.Ceník zasíláme na požádání.

Úspora nákladů na energie a spotřeba primární energie při WH systému v porovnání na běžně využívané sálavé tepelné systémy.

Grafické srovnání průběhu akumulace tepelných soustav při vytápění

Grafické znázornění vlivu akumulační zátěže na interiérovou teplotu Θr pro WH-vodní infrazářiče a sádrokartonový stropní systém SDK.

WH systém svou minimální akumulační zátěží umožňuje energeticky efektivní využití tepelných zisků pro vytopení pasivních budov. Oproti systémům s velkou akumulační zátěží významně snižuje náklady na energie a spotřebu primární energie pro vytápění pasivních objektů. V extrémních případech, v porovnání na podlahový tepelný systém v potěru nebo aktivované betonové jádro BKT, může úspora tepla dosahovat až celý objem tepelných zisků na úrovni 80 % podílu spotřeby tepla objektu na vytápění.

Náklady na servis WH vodních infrazářičů

WH tělesa nevyžadují žádný speciální servis. Pro údržbu a čistotu zařízení se využívají běžně dostupné kartáče pro suché metody čištění. Čištění těles si svépomocí dokáže udělat každý vlastník systému bez nákladů za externí služby.

Jsme malá dynamicky se rozvíjející společnost rodinného typu. Nabízíme poradenství v oblasti energetiky pasivních domů, projekčné práce tepelných soustav a dodáváme tepelný systém pro sálavé vytápění a chlazení budov.
Produkty
Július Černička -JOS
Námestie 1 mája 812/55
922 05 Chtelnica
Slovensko

IČO: 37470191
IČ DPH: SK1020325548
apartmentenvelopephone-handset