Vodné infrazářiče WH (Water Infrared Heater)

Těleso je konstrukčně přizpůsobeno na univerzální instalaci do všech obytných a pracovních prostor. Rozměry, výkonovou radou, použitím standardních regulačních prvků a hydraulickým připojením jsou kompatibilní s existujícími konvekčními topnými tělesy a mohou je nahrazovat.

Obrázek č.6 WH vodný infrazářič ve vertikální a horizontální instalaci

Konštrukce WH těles

WH těleso je tvořeno soustavou trubkových výměníků a odrazovou plochou pro elektromagnetické vlnění-fokus. Tepelné výměníky jsou navinuté v tvaru válcové pružiny a hydraulicky jsou napojeny lisovacími přechody na rozdělovač a sběrač topného tělesa. Výměníky jsou vyrobeny z AL slitin bez povrchové úpravy a mají za úkol generovat a zároveň odrážet elektromagnetické vlnění. Fokus je vyroben z AL plechu bez povrchové úpravy, je umístěn za výměníky a plní funkci odrazu elektromagnetického vlnění.

Obrázek č.7 Vertikální a horizontální instalační poloha WH

Obrázek č.8 Homogenní rozložení tepelného pole zobrazují fotografie z termokamery při zkouškách vodních infrazářičů WH

Výhody vodních infrazářičů WH

1

Minimální hmotnost a malý vodní objem

Minimální hmotnost a malý vodní objem umožňují rychlou reakci pro energeticky efektivní využití tepelných zisků během topného období v pasivních objektech. Výrazně tím šetří spotřebu primární energie a náklady na energie oproti ostatním tepelným systémem. V módu chlazení rychlá reakční schopnost umožňuje plynulou regulaci přívodu vody nad rosným bodem vzduchu a maximalizuje tak využitelný chladící výkon soustavy.

2

Jeden systém pro vytápění a chlazení

Jeden systém pro vytápění a chlazení výrazně šetří investiční náklady oproti dvěma samostatným systémem.

3

Univerzální použitelnost

Univerzální použitelnost pro všechny obytné a pracovní prostory. WH tělesa je možné instalovat na stěnu v poloze horizontální a vertikální. Vertikální poloha výrazně snižuje nároky na instalační prostor pro tělesa.

4

Tvar a rozměry tělesa

Tvar a rozměry tělesa jsou přizpůsobeny tak, aby umožňovaly nahradit konvekční článkové nebo desková topná tělesa. Umožňují tím sálavé vytápění a chlazení stávajících budov bez nutnosti stavebních zásahů a bez nutnosti vybudování nových rozvodů.

5

Tiché a úsporné

Ve srovnání s fancoilových jednotkami WH tělesa neobsahují žádné elektrické motory, ventilátory, filtry a nespotřebovávají žádnou elektrickou energii. Jsou nehlučné, nevíří prach a jsou snadno udržovatelné vlastníkem objektu. Nevyžadují speciální servis a náklady na tyto činnosti v budoucnosti.

6

Cenovo dostupné řešení

Jsou cenově dostupným řešením úsporného vytápění, komfortního a bezpečného chlazení pro širokou veřejnost. Systém je bezpečný svým vlivem na zdraví člověka při chlazení, ale i ve vztahu k případnému dosažení rosného bodu. Při dosažení rosného bodu nepřijde k havárií systému, tak jak to může být při sálavých systémů budovaných mokrým způsobem nebo sádrokartonových stropech.

7

Vysoký výkon stropních instalací

Při stropních instalacích poměr osálání φ umožňuje používat vyšší teploty povrchu infrazářičů WH a tím i vyšší výkony oproti plošným sálavým systémem.

8

Poměr cena/efektivita

Poměr cena / zvýšení energetické náročnosti budovy a tepelného komfortu řadí tato tělesa na čelo ve skupině sálavých systémů.Technické informace o WH vodních infrazářiče jsou uvedeny v samostatném dokumentu WH vodní infrazářiče-technický manuál.

Technické informace o WH vodních infrazářiče jsou uvedeny v samostatném dokumentu

Technický manuál
Jsme malá dynamicky se rozvíjející společnost rodinného typu. Nabízíme poradenství v oblasti energetiky pasivních domů, projekčné práce tepelných soustav a dodáváme tepelný systém pro sálavé vytápění a chlazení budov.
Produkty
Július Černička -JOS
Námestie 1 mája 812/55
922 05 Chtelnica
Slovensko

IČO: 37470191
IČ DPH: SK1020325548
apartmentenvelopephone-handset