Topný systém a výběr podlahy

1.Zmen vytápění v pasivních objektech.

V pasivních objektech tepelné zdroje a tepelná soustava pokrývají spotřebu tepla pro vytápění pouze v objemu do 20%. Rozhodující podíl spotřeby tepla objektu pokrývají tepelné zisky v objemu až 80%.Tepelní zisky mohou být externí-hlavně solární zisky a interní tepelné zisky dodávané od elektrických spotřebičů, osvětlení, činností člověka například vaření jídla a biologické teplo lidí.

Graf č.1 Pokrytí spotřeby tepla na vytápění v pasivních budovách

K zajištění energeticky efektivního využití tepelných zisků je třeba zajistit prioritu chodu tepelných zisků před teplem dodávaným z tepelné soustavy!Z uvedených údajů vyplývá, že chod tepelné soustavy bude během topné sezóny minimální .Hlava dodávku tepla budou zajišťovat tepelné zisky. Správně pracující tepelné soustavy budou dodávat teplo pouze pokud nebudou k dispozici tepelné zisky.Povrch tepelných soustav bude mít během topné sezóny většinou nižší teplotu než teplota interiérového vzduchu. V předchozím období pro výběr podlahového plošného sálavého systému byla představa o stále teplé podlaze. Tuto představu nelze splnit podlahovým topným systémem, který se buduje s "chladných" materiálů s co nejvyšší možnou tepelnou vodivostí-například keramická dlažba a beton. Stále teplou podlahu si můžeme vybrat z materiálů stále teplých a to jsou 100% přírodní produkty ze dřeva, které mají malou tepelnou vodivost.Je třeba hodnotit výběr podlahy podle celoročního vlivu na člověka a hlavním kritériem je tepelná jímavost podlahové konstrukce. Pro vytápění si můžeme zvolit sálavý systém, který není instalován v podlaze.

2.Pokles dotykové teploty podlahy

Pokles dotykové teploty podlahy nám udává množství tepla, které je absorbované-jímané při dotyku slabě chráněného lidského těla se stavební konstrukcí. Tato situace nastává, když stojíme jednou nohou přímo na podlaze s keramickou dlažbou a druhou nohou na kobercové podložce položené na téže podlaze-obrázek č.1.Pre stanovení dopadu rozdílů nášlapné vrstvy jsme použili termální snímkovaní-obrázek č.2 Po 10 minutách jsme opustili svou pozici. Termografické sníme-obrázek č.3 ukázala vliv rozdílných materiálů nášlapné vrstvy. Na textilní (kobercové) podložce je zřejmé ohřátí (červená barva), podlahová konstrukce nezpůsobila odnímání tepla z lidského těla. Naopak stopa po chodidle na keramické dlažbě vykázala nízkou teplotu. Z toho vyplývá, jak výrazně bylo teplo odebrané podlahovou konstrukcí-tedy docházelo i k výraznému předávání tepla z lidského těla podlahové konstrukci. Na tento pokles lze hodnotit v obecné rovině jakoukoli konstrukci.Ve většině případů má z praktického hlediska smysl hodnocení tohoto parametru u podlahových konstrukcí, neboť s ní je lidské tělo nejčastěji v přímém kontaktu. Dotyk s podlahou se předpokládá chodidlem u dospělých lidí, u dětí to může být větší plocha těla při sezení nebo ležení. Pokles dotykové teploty se podílí na zabezpečení tepelné pohody a z ní vyplývajícího komfortu při využívání daného prostoru-místnosti.

  • Obr.1.Človek na podlaze s rozdílnými nášlapnými vrstvami
  • Obr.2.Termografický snímků člověka na podlahové konstrukci
  • Obr.3.Vplyv rozdílných materiálů nášlapné vrstvy na pokles dotykové teploty
Graf č.1 Časová změna povrchové teploty chodidla při dotyku s podlahou s různými materiály korek, dřevo, beton (platí při interiérové teplotě místnosti 20 ° C a povrchové teplotě podlahy 17 ° C), td = teplota při dotyku (° C), Ƭ = doba dotyku (min)

Pro tepelnou pohodu člověka je velmi důležitá teplota podlahy, které se člověk dotýká chodidly nebo jinými částmi těla při hrách dětí nebo cvičení. Vliv na hodnotu toho poklesu má materiál nášlapné vrstvy. Vzhledem ke skutečnosti, že nášlapná vrstva je poměrně tenkovrstvá, vystupují významně do popředí parametry roznášecí vrstvy. V případě podlahových tepelných systémů budovaných mokrou konstrukcí je roznášecí vrstva beton. Podlahy s malou tepelnou jímavostí a také obvykle s malým součinitelem tepelné vodivosti jsou nevhodné pro plošné podlahové tepelné systémy-vytváří tak izolaci systému. Při dotyku podlahy bosou nohou závisí na tepelné jímavosti materiálu povrchové vrstvy a roznášecí vrstvy B [W.s0,5.m-2.K-1].

Tabulka 1.Prehľad tepelné absorpce-jímavost vybraných materiálů

 

 Materiál Tepelná jímavost B [W.s0,5 .M-2 .K-1]
 korek 70
 dřevo 350
 beton 2040

Podlaha má být s materiálu s co nejmenší tepelnou jímavosti, vhodné podlahy jsou hlavně dřevěné materiály - masivní podlahy, velkoplošné dřevěné parkety nebo korek. V okamžiku styku chodidla s podlahou a i v delším časovém období nemá být teplota při dotyku příliš nízká. Časová změna teploty chodidla při dotyku s podlahou pro 3 různé materiály je na obrázku na grafu č.1. Uvedený příklad názorně ukazuje přednosti materiálů s malou tepelnou jímavostí korek a dřevo které jsou použitelné pro WH vodní infrazářiče. WH vodní infrazářiče umožňují použít jakýkoliv materiál na podlahu bez omezení. Ve dvojici s dřevěnými podlahami tvoří nepřekonatelný tepelný komfort se stabilně teplou podlahou, která nepohlcuje naše biologické teplo a je velmi příjemná na dotek a pocit.

Obr.4.WH infrazářič v horizontální poloze nad podlahou z masivního dřeva
Obr.5. WH infrazářič ve vertikální poloze nad podlahou z korku
Jsme malá dynamicky se rozvíjející společnost rodinného typu. Nabízíme poradenství v oblasti energetiky pasivních domů, projekčné práce tepelných soustav a dodáváme tepelný systém pro sálavé vytápění a chlazení budov.
Produkty
Július Černička -JOS
Námestie 1 mája 812/55
922 05 Chtelnica
Slovensko

IČO: 37470191
IČ DPH: SK1020325548
apartmentenvelopephone-handset