Investičné náklady, úspora nákladov a primárnej energie a náklady na servis WH telies

Grafické porovnanie merných investičných nákladov na sálavý tepelný systém

WH telesá  sú cenovo najdostupnejším sálavým tepelným systémom. Vďaka svojej konštrukcii sú využiteľné nie len v novostavbách, ale aj pri rekonštrukcii existujúcich budov. Sú nákladovo optimálnym riešením vhodným pre komerčné aplikácie, ako aj projekty dotované z fondov EU. Dodávka  WH infražiaričov predstavuje funkčný odskúšaný produkt s konečnou cenou investície. V porovnaní so sálavými systémami budovanými mokrým spôsobom nevyžaduje následné skryté náklady na stavebné práce. Aktuálny cenník zasielame na požiadanie.

Úspora nákladov na energie a spotreba primárnej pri WH systéme v porovnaní na bežne využívané sálavé tepelné systémy

Grafické porovnanie priebehu akumulácie tepelných sústav pri vykurovaní

Grafické znázornenie  vplyvu akumulačnej záťaže na interiérovú teplotu ϴr pre  WH - vodné infražiariče a sadrokartónový stropný systém SDK.

WH systém svojou minimálnou akumulačnou záťažou umožňuje energeticky efektívne využitie tepelných ziskov pre vykúrenie pasívnych budov. Oproti systémom s veľkou akumulčnou záťažou významne  znižuje náklady na energie a spotrebu primárnej energie pre vykurovanie pasívnych objektov. V extrémnych prípadoch, v porovnaní na podlahový tepelný systém v potere alebo aktivované betónové jadro BKT, môže úspora tepla dosahovať až  celý objem tepelných ziskov na úrovni 80% podielu spotreby tepla objektu na vykurovanie. 

Náklady na servis WH vodných infražiaričov

WH telesá nevyžadujú žiaden špeciálny servis. Pre  údržbu a čistotu zariadení sa využívajú bežne dostupné  kefy pre suché metódy čistenia. Čistenie telies si svojpomocne dokáže urobiť každý vlastník systému  bez nákladov za externé služby.

Sme malá dynamicky sa rozvíjajúca sa spoločnosťou rodinného typu. Ponúkame poradenstvo v oblasti energetiky pasívných domov, projekčné práce tepelných sústav a dodávame tepelný systém pre sálave vykurovanie a chladenie budov.
Produkty
Július Černička -JOS
Námestie 1 mája 812/55
922 05 Chtelnica
Slovensko

IČO: 37470191
IČ DPH: SK1020325548
apartmentenvelopephone-handset