Vodné infražiariče WH (Water Infrared Heater)

Teleso je konštrukčne prispôsobené na univerzálnu  inštaláciu do všetkých obytných a pracovných priestorov. Rozmermi, výkonovou radou, použitím štandardných regulačných prvkov a hydraulickým pripojením  sú kompatibilné s existujúcimi konvekčnými vykurovacími telesami a môžu ich nahrádzať .

Obrázok č.6 WH vodný infražiarič vo vertikálnej a horizontálnej inštalácii

Konštrukcia WH telies

WH teleso je tvorené sústavou rúrkových výmenníkov a odrazovou plochou pre elektromagnetické vlnenie -fokusom. Tepelné výmenníky sú  navinuté v tvare valcovej pružiny a hydraulicky sú napojené lisovacími prechodmi na rozdeľovač a zberač vykurovacieho telesa. Výmenníky sú vyrobené z AL zliatin bez povrchovej úpravy a majú za úlohu generovať a zároveň odrážať elektromagnetické vlnenie. Fokus je vyrobený z AL plechu bez povrchovej úpravy, je umiestnený za výmenníkmi a plní funkciu odrazu elektromagnetického vlnenia. 

Homogénne rozloženie  tepelného pola zobrazujú fotografie z termokamery pri skúškach vodných infražiaričov WH

Výhody vodných infražiaričov WH

1

Minimálna hmotnosť a malý vodný objem

Minimálna hmotnosť a malý vodný objem umožňujú rýchlu reakciu pre energeticky efektívne využitie tepelných ziskov počas vykurovacieho obdobia v pasívnych objektoch. Výrazne tým šetria spotrebu primárnej energie a náklady na energie oproti ostatným tepelným systémom. V móde chladenie rýchla reakčná schopnosť umožňuje plynulú reguláciu prívodu vody nad rosným bodom vzduchu a maximalizuje tak využiteľný chladiaci výkon sústavy.

2

Jeden systém pre vykurovanie a chladenie

Jeden systém pre vykurovanie a chladenie výrazne šetrí investičné náklady oproti dvom samostatným systémom.

3

Univerzálna použiteľnosť

Univerzálna použiteľnosť pre všetky obytné a pracovné priestory. WH telesá je možné inštalovať na stenu v polohe horizontálnej a vertikálnej. Vertikálna poloha výrazne znižuje nároky na inštalačný priestor pre telesá.

4

Tvarovo prispôsobené

Tvar a rozmery telesa sú prispôsobené tak, aby umožňovali nahradiť konvekčné článkové alebo doskové vykurovacie telesá. Umožňujú tým sálavé vykurovanie a chladenie existujúcich budov bez nutnosti stavebných zásahov a bez potreby vybudovania nových rozvodov .

5

Tiché a úsporné

V porovnaní s fancoilovými jednotkami WH telesá neobsahujú žiadne elektrické motory, ventilátory, filtre a nespotrebovávajú žiadnu elektrickú energiu. Sú nehlučné, nevíria prach a sú ľahko udržiavateľné vlastníkom objektu. Nevyžadujú špeciálny servis a náklady na tieto činnosti v budúcnosti.

6

Cenovo dostupné riešenie

Sú cenovo dostupným riešením úsporného vykurovania, komfortného a bezpečného chladenia pre širokú verejnosť. Systém je bezpečný svojom vplyvom na zdravie človeka pri chladení, ale aj vo vzťahu k prípadnému dosiahnutiu rosného bodu. Pri dosiahnutí rosného bodu nepríde k havárií systému, tak ako to môže byť pri sálavých systémoch budovaných mokrým spôsobom alebo pri sadrokartónových stropoch.

7

Vysoký výkon stropných inštalácií

Pri stropných inštaláciách pomer osálania ϕ umožňuje používať vyššie teploty povrchu infražiaričov WH a tým i vyššie výkony oproti plošným sálavým systémom.

8

Výborný pomer cena/efektivita

Pomer cena/zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy a tepelného komfortu radí tieto telesá na čelo v skupine sálavých systémov.

Technické informácie  o WH vodných infražiaričoch sú uvedené v samostatnom dokumente 

Technický manuál
Sme malá dynamicky sa rozvíjajúca sa spoločnosťou rodinného typu. Ponúkame poradenstvo v oblasti energetiky pasívných domov, projekčné práce tepelných sústav a dodávame tepelný systém pre sálave vykurovanie a chladenie budov.
Produkty
Július Černička -JOS
Námestie 1 mája 812/55
922 05 Chtelnica
Slovensko

IČO: 37470191
IČ DPH: SK1020325548
apartmentenvelopephone-handset